Notlar Dergisi'nin 6. sayısı çıktı. 


Zor zamanlardan geçen bir ülkeyiz ve bu zor zaman hali bir türlü sonlanmıyor. Devletten başlayarak milleti etkisine alan güvenlik sorunları yanında, toplum ve insan arasında her geçen gün yıkılan güven ve bağlar... Önce insanların birbirine duydukları güvene kastedildi, insanlarımızın inançlarına. Güven yıkıldı mı artık ne yapılsa boş bir durum ortaya çıkıyor. Birkaç yüzyıllık Batı tipi modellemenin ardından yeni sentezlemelerimiz için bir “öteki” arayışımız bitmiyor. Avrasya semaları sentezimizin diğer bileşeni olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ancak “bu ülke”, “bu cennet vatan”, “bu köklü millet”e duyulan bir güvensizlik kendini açık ediyor. İki yüz yıldır ittifaklar ve sentezlemeler üzerinden giden bir ülkenin elinde, heybesinde, yedeğinde, ruhunda, aklında, tarihinde, geleneğinde, güncel birikiminde hiç mi bir şey yok? Hiç bir şey yokmuş gibi daha nereye kadar hareket edilecek? Devlet-millet olarak yamalı düşünceden, çelişkili tutumdan, birbirini nötrleyen icraatlardan ne zaman kaçınacağız? Başı- mıza gelen felaketlerin devlet-millet, devlet-din, millet-cemaat/tarikat, millet-ideoloji gibi ilişkiler üzerinden okumayı reddedip, yine reel politi- ğin akışına bırakma yöntemine doğru gidiyoruz. Bir fayda, uzun vaadeli, hayalleri kurulan o fayda/amaç yine elde edilemeyecek. Kendine mahsus düşünmeyen, kendi olamayan başkası olamayacağına göre bir tür parçalanma haline mahkumdur.

 

* Notlar’ın 6. sayısı kafa karışıklığının yine had safhaya vardığı bir zamanda çıktı. Yeni sayımız yine dolu bir sayı oldu. Bağırmanın, eyyamcılı- ğın, rol yapmaların, artistik düşüncelerin revaçta olduğu bir ortamda, bir zeminde bağırmamayı, sükuneti, sahiciliği ve hakikati önceleyen tavrımı- zı sürdürüyoruz. Notlar ile bir inancı ortaya koyduk. Hiç bir taviz vermeden, tavır olarak, üslup olarak, çizgi olarak istikrarımızı hakikatin yoluna koyduk. Bu inanç çevresinde bir araya geldiysek, ne mutlu, gelemediklerimizle ise sefer halimizi sürdüreceğiz. Yeni sayıda düşüncenin sınırlarını zorlamayı sürdürdük. Prof. Dr. Sü- leyman Hayri Bolay’ın 15 temmuz merkezli yazısına özel bir yer açmak gerekiyor. Bolay Hoca, hem bir zihniyet analizi yaparken, sadece darbeci zihniyeti eleştirmekle kalmamış, aynı zamanda somut önerilere de yer veriyor yazısında. Milli eğitim sistemindeki zihniyetin nasıl değişeceği, gençlerin nasıl bir eğitim sürecine girmesi gerektiği gibi hususları geniş birikimi ve tecrübesi ile ele aldı Bolay Hoca. Her sayıda, gayretleriyle bu zor yürüyüşümüze ortak olan yazarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu zor ve sarp yokuş onlar olmasa daha da zor olacaktı. Selamlarımızı sunuyoruz.

 

 

İÇİNDEKİLER

1 ∣ SUNUŞ

 

I. BÖLÜM

3 ∣ S. Hayri Bolay “Millî Birliğin Tesisi” mi Dediniz?

25 ∣ Süleyman Özar Bir İhtimal Daha Var, O da Gitmek mi Dersin?

35 ∣ Ekrem Özdemir “Türk Müslümanlığı”nın Kökleri

59 ∣ Hayati Özgür Osmanlı Devletinde Esnaf Teşkilatı ve Kurumsal Etkileri

73 ∣ Orhan Gazi Gökçe İki Dünya Arasında Samimi Bir Telâşın Şairi: Mehmet Akif

 

II. BÖLÜM:

83 ∣ Özgür Taburoğlu Düşüncenin Gördüğü

95 ∣ Mustafa Çakıroğlu Epistemoloji Dipnotları

101 ∣ Necmettin Evci Ezberlemeyi Unutmak Unutmayı Ezberlemek

119 ∣ Özen B. Demir Genesis, Yapı, Tarihsellik: Piaget Yapısalcılığından Kalkan Bir Müdahâle

131 ∣ Sait Mermer İslam Düşüncesinin Tarih Yapici Rolü

 

(4) ANALİZ

145 ∣ Kenan Arpacıoğlu Türkiye’de Düşünce Kuruluşlarının Politik Süreçlere Etkisi

 

SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY İLE RÖPORTAJ

167 ∣ Murat Erol-Ekrem Özdemir Süleyman Hayri Bolay’la Türk Düşünce ve Eğitim Hayatı Üzerine