"Yerlilik, yerine ve zamanına göre düşünmek."

 

 

 

Karabük Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından “Türk Düşüncesinde Yerlilik” konulu panel düzenlendi. Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimci-Yazar Mesut Doğan’ın oturum başkanlığında gerçekleşen panele konuşmacı olarak Notlar Dergisi (Kuram ve Düşünce Dergisi) yazarlarından Murat Erol, Sait Mermer ve Ekrem Özdemir katıldı.

 

“Yerlilik, yerine ve zamanına göre düşünmek”

Panele konuşmacı olan katılan yazar Murat Erol konuşmasında yerli kavramı hakkında bilgiler aktardı. Yerli kavramının son dönemde siyasetin gündeme getirmesi ile son derece popüler bir nitelik kazandığını ifade eden Yazar Erol, siyasetin yerli ve milli olmak söyleminin temelinin felsefi bir temelden ziyade kimlikler bağlamında yerli ve milli oluşuna işaret ettiğine vurgu yaptı.

 

“Yerlilik, yerine ve zamanına göre düşünmek. Bizim yerlilik kavramını inşa ederken üzerine hareket ettiğimiz iki temel unsur var. Yer ve zaman. Yer dediğimiz mekân veya vatan. Zaman dediğimiz ise tarihtir. Yerlilik, mekânda ve zamanda devamlılık ve bütünlüktür.” diyen Yazar Murat Erol, yer konusunda bir iddia sahibi olabilmek için o yerde tarihsel bir süreklilik olması gerektiğini, zaman boyutunun ise farklı şekillerde ifade edebilirliğinden bahsetti. 

 

“Bir yerin vatan olması için o yerin toprağı aşan bir boyuta sahip olması gerekir”

 

Panelist yazar Sait Mermer ise konuşmasında yerlilik meselesinin Hz. Âdem’in yeryüzüne adım atması ile başlayıp Hz. Muhammed ile Mekke’de sona eren bir hareketin neticesi olduğunu belirtti. Yerlilik meselesinde zaman ve mekândan bahseden yazar Mermer, ilk peygamber Hz. Âdem ile son peygamber Hz. Muhammed arasındaki tarihsel süreçten de söz etti.

Yazar Sait Mermer, yerlilik meselesinin bir ruh meselesi olduğunu vurgulayarak yerlilik kavramının bir kuru toprak meselesi olmadığı söyledi. Mermer, Bir yerin vatan olması için o yerin toprağı aşan bir boyuta sahip olması gerektiğini de ifade etti.

 

“Anadolu topraklarındaki yerlilik ve Mevlana”

Panelist yazar Ekrem Özdemir ise konuşmasında Anadolu topraklarındaki yerlilik ve Mevlana üzerine bilgiler aktardı. Özdemir, yerli düşüncenin geçmiş kültürümüzden bugüne kadar gelip bizi yarınlara taşıyacak bir kavram olduğunu belirtti. Mevlana üzerine konuşan yazar Özdemir, Mevlana'nın eserlerinden örnekler sunarak kişisel irade hakkında da bilgiler aktardı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel hediye takdimi ile sona erdi. Panelin ardından konuk olan yazarlar kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

 

 

Konferansın videosunu izlemek için: 

https://youtu.be/9cfYLo9P4c0